Sangiorgi don Pietro

don
Pietro
Sangiorgi
Sacerdote diocesano
25-03-1935
16-06-1962
Via Bondiolo, 42, Faenza, RA, Italia
Via Bondiolo, 42, Faenza, RA, Italia